Hôm này bọn họ sẽ gặp gỡ lại nhau để cùng nhau tò mò 1 góc phương Bắc Ấn Độ. Đợt 2019 mình có dịp đi công tác Ấn Độ và tất cả tiện kẹ thăm vài địa danh danh tiếng thú vị sinh hoạt Ấn, mình vẫn viết lại vài những hiểu biết để mọi fan nếu bao gồm dịp kẹ thăm gồm tư liệu xem thêm nhé.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*