5.12.meo): "giả vờ khỏe mạnh rồi khóc âm thầm khi màn đêm buông.......