70.Làm chũm nào nhằm niệm Phật nhất trọng điểm bất loạn?

*
Niệm Phật nhất tâm bất loàn theo phương pháp của Ấn quang quẻ Đại Sư qua lời giảng của pháp môn sư Tịnh Không. Đại sư Ấn Quang dạy dỗ rằng: Phương pháp hay tuyệt nhất của bài toán dụng công niệm “A Di Đà Phật” là điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau:

Ngay dịp niệm “A Di Đà Phật” Tâm siêng chú vào thương hiệu “A Di Đà Phật”, là nhiếp Ý căn.

Bạn đang xem: Làm thế nào để niệm phật nhất tâm bất loạn?

Miệng buộc phải niệm cho ví dụ mạch lạc có nghĩa là nhiếp Thiệt căn.Tai yêu cầu nghe đựơc rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp Nhĩ cănBa căn này nhiếp vào danh hiệu “A Di Đà Phật” thì mắt quyết không thấy cảnh loạn không giống là nhiếp Nhãn căn.Mũi cũng ko ngửi đông đảo mùi loạn khác là nhiếp Tỵ căn.Thân cần cung kính là nhiếp Thân căn.

6 căn đã làm được nhiếp phục nhưng mà không tán loàn thì tâm không tồn tại vọng niệm. Chỉ bao gồm “A Di Đà Phật” là niệm new là thanh tịnh niệm. Nếu thường luôn nhiếp cả 6 căn cơ mà niệm, thì điện thoại tư vấn là tịnh niệm nối nhau, nếu thường tịnh niệm nối nhau thì nhất chổ chính giữa bất loạn, niệm “A Di Đà Phật” Tam-muội sẽ từ từ được!

Niệm “A Di Đà Phật” bắt buộc thường tưởng sắp bị tiêu diệt sắp đọa địa ngục thì không thiết tha cũng từ khẩn thiết, ko tương ưng cũng trường đoản cú tương ưng. Sử dụng tâm sợ hãi khổ để niệm “A Di Đà Phật” tức là cách giỏi nhất để né khổ, cũng là giải pháp hay độc nhất vô nhị trong tùy duyên tiêu nghiệp!

– cơ hội niệm “A Di Đà Phật” ắt yêu cầu chí thành, hoặc tất cả khi trong lòng khởi lên niệm đau buồn, đây là tướng thiện căn phạt hiện, cơ mà dè dặt chớ để bài toán ấy thường xuyên xảy ra, nếu như không thì vẫn đắm trước vào ma cảnh sầu bi, hễ có việc vừa ý thì không nên quá vui lòng nếu ko thì đã đắm trước vào ma cảnh hoan hỷ!

– phệ tiếng niệm “A Di Đà Phật” không được quá cụ sức, để phòng bị bệnh!

– Khi chưa được nhất vai trung phong thì không được nhen nhóm ý mong mỏi thấy “Phật A Di Đà”, nếu được nhất chổ chính giữa thì tâm và “Phật A Di Đà” thích hợp nhau, tâm phù hợp với đạo thì muốn thấy tức thời thấy ngay, không thấy cũng trọn vẹn không trở ngại.Nếu gấp mong mỏi thấy “Phật A Di Đà”, chổ chính giữa niệm lăng xăng, ý niệm mong mỏi thấy kết chặt trong lòng bèn trở thành căn bệnh lớn của tu hành, nhiều ngày sinh các oan gia, theo kia thao túng bấn vọng tình tưởng hiện làm thân Phật, thỏa mãn trả báo oán xưa, tự vai trung phong đã không tồn tại chánh kiến, toàn thể là phần khí của ma, một trong khi thấy thì sinh trung khu vui mừng, từ kia ma nhập vào trọng tâm phủ, dựa ma phạt cuồng, dù có Đức “Phật A Di Đà”, cũng chưa bao giờ làm sao. Chỉ nên nhất tâm, đâu rất cần phải mong thấy “Phật A Di Đà”, có phải không– Bệnh và ma đều bởi vì nghiệp đời trước mà lại ra, chỉ thường chí thành khẩn thiết niệm “A Di Đà Phật” thì bệnh dịch tự thuyên giảm và ma từ bỏ xa lìa. Lại niệm “A Di Đà Phật” kết thúc hồi hướng, vì tất cả oan gia đời trước nhưng hồi hướng, khiến cho họ thấm nhuần công dụng việc niệm “A Di Đà Phật” nhưng mà được sinh về cõi lành!– 1 câu (Nam-mô A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật) miên miên mật mật thường xuyên thời ghi nhớ niệm, hễ có các ý niệm vô tình khởi lên như phẫn nộ, dâm dục, hiếu thắng, uất khí,… thì tức khắc nghĩ rằng bản thân là tín đồ niệm “A Di Đà Phật”, đâu thể khởi lên đều tâm niệm này ư! Niệm ấy khởi đề nghị liền dứt, nhiều ngày thì tất cả niệm làm lao tổn tâm, thần số đông không do đâu nhưng khởi lên!

– hàng ngày công phu hồi hướng mọi cho bọn chúng sinh vào pháp giới. Nếu thời khóa cần lao này bởi chúng sinh nầy, thời khóa công sức kia do chúng sinh cơ thì cũng được. Dẫu vậy phải tất cả nguyện hồi hướng thông thường khắp mới hợp với ba vật dụng hồi hướng.

Xem thêm: Cách Đếm Từ Trong Word 2003 2007 2010 2013, Cách Đếm Số Từ Trong Word, Đếm Ký Tự Word

Ba đồ vật hồi phía ấy là:

Hồi phía chân như thực tế.Hồi hướng quả Phật Bồ-đề, niệm niệm viên mãn.Hồi hướng cho chúng sinh vào pháp giới đồng sinh Cõi cực Lạc!

Pháp Sư Tịnh Không

Thích Minh Tuệ

Làm nắm nào nhằm niệm Phật nhất trung tâm bất loạn?

Niệm Phật nhất tâm bất loạn theo phương pháp của Ấn quang quẻ Đại Sư qua lời giảng của pháp sư Tịnh Không. Đại sư Ấn Quang dạy dỗ rằng: phương pháp hay độc nhất vô nhị của việc dụng công niệm “A Di Đà Phật” là vấn đề nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau:

Ngay lúc niệm “A Di Đà Phật” Tâm chuyên chú vào thương hiệu “A Di Đà Phật”, là nhiếp Ý căn.Miệng bắt buộc niệm cho ví dụ mạch lạc tức là nhiếp Thiệt căn.Tai đề nghị nghe đựơc rõ ràng mạch lạc có nghĩa là nhiếp Nhĩ cănBa căn này nhiếp vào thương hiệu “A Di Đà Phật” thì mắt quyết ko thấy cảnh loạn khác là nhiếp Nhãn căn.Mũi cũng không ngửi hồ hết mùi loạn khác là nhiếp Tỵ căn.Thân nên cung kính là nhiếp Thân căn.

6 căn đã có được nhiếp phục cơ mà không tán loạn thì tâm không có vọng niệm. Chỉ bao gồm “A Di Đà Phật” là niệm mới là tịnh tâm niệm. Nếu thường luôn luôn nhiếp cả 6 căn nhưng niệm, thì điện thoại tư vấn là tịnh niệm nối nhau, trường hợp thường tịnh niệm nối nhau thì nhất chổ chính giữa bất loạn, niệm “A Di Đà Phật” Tam-muội sẽ dần dần được!

Niệm “A Di Đà Phật” đề nghị thường tưởng sắp chết sắp đọa âm ti thì không thiết tha cũng từ bỏ khẩn thiết, ko tương ưng cũng từ bỏ tương ưng. Cần sử dụng tâm sợ hãi khổ nhằm niệm “A Di Đà Phật” có nghĩa là cách tuyệt nhất để thoát khổ, cũng là giải pháp hay tốt nhất trong tùy duyên tiêu nghiệp!

– thời điểm niệm “A Di Đà Phật” ắt yêu cầu chí thành, hoặc có khi trong thâm tâm khởi lên niệm nhức buồn, đây là tướng thiện căn phạt hiện, nhưng dè dặt chớ để bài toán ấy thường xuyên xảy ra, còn nếu như không thì vẫn đắm trước vào ma cảnh sầu bi, hễ có câu hỏi vừa ý thì tránh việc quá vui mắt nếu ko thì vẫn đắm trước vào ma cảnh hoan hỷ!

– mập tiếng niệm “A Di Đà Phật” không được quá cố gắng sức, nhằm phòng bị bệnh!

– Khi chưa được nhất vai trung phong thì không được nhen đội ý hy vọng thấy “Phật A Di Đà”, nếu được nhất trọng điểm thì vai trung phong và “Phật A Di Đà” hòa hợp nhau, tâm hợp với đạo thì hy vọng thấy tức tốc thấy ngay, không thấy cũng trọn vẹn không trở ngại.

Nếu gấp ao ước thấy “Phật A Di Đà”, trung khu niệm lăng xăng, ý niệm mong mỏi thấy kết chặt trong trái tim bèn trở thành bệnh dịch lớn của tu hành, nhiều ngày sinh những oan gia, theo đó thao túng thiếu vọng tình tưởng hiện làm thân Phật, thỏa mãn trả báo oán thù xưa, tự trọng tâm đã không tồn tại chánh kiến, toàn thể là phần khí của ma, một trong khi thấy thì sinh tâm vui mừng, từ kia ma nhập vào vai trung phong phủ, dựa ma phát cuồng, dù là Đức “Phật A Di Đà”, cũng chẳng biết làm sao. Nên làm nhất tâm, đâu cần được mong thấy “Phật A Di Đà”, tất cả phải không

Bệnh với ma đều vì nghiệp đời trước nhưng ra, chỉ thường chí thành thiết tha niệm “A Di Đà Phật” thì căn bệnh tự thuyên bớt và ma trường đoản cú xa lìa. Lại niệm “A Di Đà Phật” xong hồi hướng, vì tất cả oan gia đời trước mà hồi hướng, khiến cho họ thấm nhuần công dụng việc niệm “A Di Đà Phật” mà được sinh về cõi lành!

– 1 câu (Nam-mô A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật) miên miên mật mật thường xuyên thời ghi nhớ niệm, hễ có các ý niệm vô tình khởi lên như phẫn nộ, dâm dục, hiếu thắng, uất khí,… thì ngay tắp lự nghĩ rằng mình là fan niệm “A Di Đà Phật”, đâu thể khởi lên mọi tâm niệm này ư! Niệm ấy khởi yêu cầu liền dứt, nhiều ngày thì toàn bộ niệm có tác dụng lao tổn tâm, thần hầu hết không do đâu nhưng mà khởi lên!

– hằng ngày công phu hồi hướng hầu hết cho bọn chúng sinh trong pháp giới. Ví như thời khóa công huân này vị chúng sinh nầy, thời khóa công sức kia vị chúng sinh cơ thì cũng được. Dẫu vậy phải có nguyện hồi hướng bình thường khắp mới phù hợp với ba trang bị hồi hướng.

Ba vật dụng hồi phía ấy là:

Hồi hướng chân rất thực tế.Hồi hướng quả Phật Bồ-đề, niệm niệm viên mãn.Hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới đồng sinh Cõi rất Lạc!

Pháp Sư Tịnh Không