*

Ga Vinh

Để đi qua 319Km đường sắt từ Ga Vinh đi Hà Nội, tàu chạy hết khoảng chừng 5 giờ đồng hồ 48 phút .

Bạn đang xem: Tàu vinh đi hà nội

Hành khách rất có thể lựa lựa chọn các tàu chạy từ Vinh đi Hà Nội gồm số hiệu: SE20 , SE8 , SE6 , SE10 , NA2 , SE4 , SE2 sản phẩm ngày.

Bảng giờ đồng hồ tàu tự ga Vinh đi Hà Nội

Tên tàuGa Vinh Ga Hà NộiTổng thời gian
Tàu SE2005:4111:556 tiếng 14 phút
Tàu SE809:2815:306 tiếng 2 phút
Tàu SE612:5119:126 tiếng 21 phút
Tàu SE1020:5803:556 giờ 57 phút
Tàu NA222:0505:107 giờ 5 phút
Tàu SE422:4704:506 giờ 3 phút
Tàu SE223:4205:305 tiếng 48 phút

Giá vé tàu tự ga Vinh đi Hà Nội

Bạn rất có thể chọn những giá vé khác nhau, tùy từng từng một số loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá bán vé tàu xê dịch khoảng 272,000 đồng cùng với 7 chuyến tàu chạy tự Vinh tới hà nội mỗi ngày.

Bảng giá chỉ Vé Vinh hà nội của tàu SE20

STT nhiều loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1365,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1M400,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1Mv430,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v395,000
5 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2345,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M375,000
7 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2Mv405,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v375,000
9 Nằm vùng 2 ổn định VIP AnLv2M986,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T1 BnLT1330,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2310,000
12 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3260,000
13 Ghế phụ GP152,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML245,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56255,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V265,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV255,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh thủ đô hà nội của tàu SE20

Bảng giá chỉ Vé Vinh tp hà nội của tàu SE8

STT một số loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1460,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v490,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2433,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2v463,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1427,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2388,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3335,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL223,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML272,000
10 Ngồi mượt điều hòa NMLV282,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh hà nội của tàu SE8

Bảng giá bán Vé Vinh tp. Hà nội của tàu SE6

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1460,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1M460,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1Mv490,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v490,000
5 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2433,000
6 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2M433,000
7 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2Mv463,000
8 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2v463,000
9 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1427,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2388,000
11 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3335,000
12 Ghế phụ GP168,000
13 Ngồi cứng NC200,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML272,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV282,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh tp hà nội của tàu SE6

Bảng giá Vé Vinh hà thành của tàu SE10

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1443,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1v473,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2413,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v443,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1412,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2374,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 BnLT3323,000
8 Ngồi cứng NC197,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL220,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML267,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV277,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể thay đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Vinh thủ đô hà nội của tàu SE10

Bảng giá chỉ Vé Vinh hà thành của tàu NA2

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1405,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1M442,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1Mv472,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1v435,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2380,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M415,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2Mv445,000
8 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v410,000
9 Nằm vùng 6 điều hòa T1 BnLT1365,000
10 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1M398,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2340,000
12 Nằm vùng 6 cân bằng T2 BnLT2M371,000
13 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3285,000
14 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3M310,000
15 Ghế phụ GP160,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML235,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV245,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Vinh hà thành của tàu NA2

Bảng giá Vé Vinh tp. Hà nội của tàu SE4

STT một số loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1453,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1v483,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2422,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2v452,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 BnLT1412,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2377,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3330,000
8 Ghế phụ GP193,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56281,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V291,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.

Xem thêm: Thành Phố Venice Ở Đâu - Trọn Bộ Bí Kíp Du Lịch Venice

Giá tất cả thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá vé tàu Vinh thủ đô hà nội của tàu SE4

Bảng giá chỉ Vé Vinh tp. Hà nội của tàu SE2

STT một số loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1453,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1M453,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv483,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v483,000
5 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2418,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M418,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2Mv448,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2v448,000
9 Nằm khoang 2 ổn định VIP AnLv2M876,000
10 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1M412,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T2 BnLT2M377,000
12 Nằm vùng 6 điều hòa T3 BnLT3M330,000
13 Ghế phụ GP193,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML262,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56281,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V291,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV272,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể đổi khác theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Vinh thành phố hà nội của tàu SE2

Hướng dẫn đặt vé tàu Vinh Hà Nội

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin giúp đỡ bạn chẳng phải tới Đại lý chào bán vé tàu tại Nghệ An, chỉ việc trong nhà cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu Vinh thành phố hà nội online dễ dàng và đơn giản và gấp rút nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu trường đoản cú ga Vinh đi thủ đô hoặcqua điện thoại cảm ứng thông minh 0238 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền không thiếu thốn thông tin ga đi: Vinh, ga đến: thủ đô và các trường gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ call điện chứng thực thông tin, triển khai thanh toán với hoàn tất đặtvé tàu từ bỏ Ga Vinh Đến Ga Hà Nội.

Sau lúc đặt vétàu Vinh hà thành online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp ảnh lại vé này và với theo lúc ra ga, xuất trình dĩ nhiên CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách giao dịch thanh toán vé tàu Vinh Hà Nội

Hiện nay việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản dễ dàng sau khi để vé tàu Vinh thủ đô hà nội qua điện thoại cảm ứng hoặc Website thành công sẽ cảm nhận một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Vinh Hà Nội. Quý khách hàng thanh toán đến mã đặt chỗ của mình bằng một trong số cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại dịch vụ internet banking hoặc qua những điểm thu hộ. Quý khách hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền tại các điểm chuyển khoản của Viettel xuất hiện khắp nơi trên toàn quốc. Sau khoản thời gian thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé điện tử tàu hoả Vinh thành phố hà nội của quý khách.

Đại lý buôn bán vé tàu Vinh Hà NộiViệc thiết lập vé tàu ngày nay đã thuận lợi hơn khôn xiết nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý phân phối bán vé tàu trên Vinh hoặc ra Ga Vinh mà chỉ việc ở nhà gọi điện theo số 0238 7 305 305 hoặc để qua Website phân phối vé tàu trực tuyến, Đường sắt vn đã thiết kế Vé tàu năng lượng điện tử rất thuận lợi cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Vinh tp. Hà nội toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé ngẫu nhiên ở đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Ví dụ: 0238 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Vinh hà thành trên việt nam

Hy vọng các bạn đặt hàng được vé tàu Vinh Hà Nội giá rẻ và có chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.