Nếu bạn là 1 dân văn phòng thì quá trình hàng ngày ngày của bạn gắn liền với Word với Excel. Cách dễ nhất để cải thiện năng suất làm việc với máy tính xách tay là áp dụng phím tắt. Kế toán Đức Minh sẽ đưa ra cho chính mình danh sách những phím tắt thần thánh cho quá trình văn phòng sản phẩm ngày. Hãy luyện tập để nâng cao kỹ năng của bản thân nhé


*

Bài viết liên quan