Đời ai biết trước, tương lai ta đã ra sao?Cuộc sinh sống là bao, bởi đâu, không mến thương nhau.Người thì lao đao, còn fan kia sinh sống trong sang trọng giàu.Anh em một nhà, nhưng không thấy nhức lòng xuất xắc sao.ĐK:Đời như dòng lá, ngày mai gió cuốn bay xa(Gió cuốn cất cánh xa)Dù trước cho dù sau, như thế nào ai sinh tử không qua,Bạc tiền lợi danh, bây giờ bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình đồng đội thua một người dưng(Toan tính dật giành tình bằng hữu thua một người dưng)Một người dưng, nhiều lúc có nghĩa bao gồm tình(Có nghĩa bao gồm tình),Đôi lúc không nghỉ đến mìnhGiúp người xa cơ nào mong muốn trả ơnMà tại sao? (Mà trên sao?)Ta bạn bè một nhà, thông thường một chiếc máuSanh nhau đầy đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu:Anh em như chén con nước đầyGà phổ biến một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang xem: Thua một người dưng

Cuộc sống có nhiềuTiền tài vật chất đã làm nắm đổiAnh em thuộc hạ tình thânDường như vẫn quên rồi đạo lý có tác dụng người.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Khám Phá Phú Yên Đẹp Và Hấp Dẫn Nhất, 22 Địa Điểm Du Lịch Phú Yên Đẹp Và Hấp Dẫn Nhất

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.