Bạn đang xem: Văn khấn đền trình chùa hương


Thượng tọa mê thích Minh Hiền, Trụ trì miếu Hương cùng những tăng ni, phật tử với đại biểu dâng hương trong ngày khai hội năm 2016. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN


Bài “Văn khấn chủng loại Thượng nghìn ở chùa Hương” (khấn tại đền rồng Trấn Song)Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!Hương tự chúng nhỏ dốc lòng kính lạy Đức thánh thượng Ngàn đỉnh thượng cao sơn triều mường sơn Tinh Công chúa Lê Đại Mại vương vãi Ngọc Điện Hạ.Kính lạy:- Đức Thượng nghìn Chúa Tể Mị Nương Quế Hoa Công Chúa về tối tú tối linh, thống trị tám mươi mốt cửa ngõ rừng trong cõi nam giới giao.- Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần, bát bộ đánh trang, mười nhị Tiên Nương, Văn võ thị vệ, Thánh cô Thánh cậu, Ngũ hổ Bạch xà đại tướng.Hương tử bé là: …………………………………………………………….Cùng gia quyến, ngụ tại: ……………………………………………………..Nhân tiệc tùng chùa mùi hương - thị xã Mỹ Đức - tp Hà Nội, chúng con thân mang lại …………… lấp chúa trên ngàn, đốt nén trung tâm hương kính dưng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh, ra tay cứu vớt, độ cho chúng con cùng cả gia quyến tư mùa được chữ bình an, tám ngày tiết hưng long thịnh vượng, lộc tài quảng tiến, quá trình hanh thông, giải vận giải hạn, biến chuyển hung thành cát, đổi họa ra tường, may mắn sơ cầu, tòng trung khu sở nguyện.Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.Cẩn tấu.Văn khấn Thành Hoàng ở miếu Hương (khấn trên Đền Trình, Đền Trấn Song)Nam mô A Dì Đà Phật!Nam mô A Dì Đà Phật!Nam tế bào A Dì Đà Phật!Kính lạy: Đức Đại vương vãi Thành HoàngMỹ hiệu là: Hiển QuangHôm ni tại …………………………………………………………… miếu Hương - huyện Mỹ Đức - Thành phổ hà nội là ngày:Tín công ty chúng bé là:Trước Thần vị cửa ngõ Đức Đại vương vãi Thành Hoàng, chúng con kính nghĩ: Thần giáng phúc lành mọi chốn, bốn phương được nhờ anh minh, khí thiêng bộc lộ rõ ràng, muôn thuở uy linh hiển hách. Cảm bội thần minh hằng giúp, vì thế điển lễ khôn quên.Nay nhân Lê hội miếu Hương, đệ tử bé xin kính biện trầu rượu, xôi thịt, dâng xin được vào lễ Phật, lễ Thánh, lễ Mẫu khu vực Hương Tích mong yên, câu phúc. Củi mong muốn Thần giáng lâm thụ hường lễ vật. Cúi xin phù hộ, ban đầy đủ điều lành, bốn mùa ko tật dịch hiểm nghèo, muôn bọn họ được an vui no đủ. Nội chiến khói lửa, chẳng ngại tới dân gian, bão lụt, nắng và nóng hạn không hoành hành khu vực làng mạc. Mượn nén hương thơm để giãi tỏ ỷ nguyện, ý muốn cao minh chiếu cầm lòng thành. Kính ngỏ lời quê, xin thần soi thấu. Chúng bé lại kính mời: những quan thủ túc tả hữu phò tả Đức Tôn Thần thuộc tòng tự và cung thỉnh thổ công Linh Thần lai thụ hưởng.Giãi tấm lòng thành, cúi xin bệnh giám.Bài Văn khấn ban Tam Bảo ở chùa Hương (khấn tại ban Tam Bảo ở chùa Hương)Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!Hương tử con xin thực bụng kính lạy mười phương chư Phật, chư vị người tình Tát; chư nhân từ Thánh Tăng, Hộ pháp thiện thần, Thiên long bát bộ.Hôm ni tại …… miếu Hương, huyện Mỹ Đức, Thành phố thủ đô hà nội là ngày: ……….Tín chủ bé là: ………………………………………………………………………Cùng gia quyến, ngụ tại: …………………………………………………………Thành trung tâm dâng lễ bội nghĩa cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt lên mâm lễ vật) lên cửa ngõ mười phương thường trụ Tam Bảo.Chúng bé xin dốc lòng kỉnh lễ.- Đức Phật A Di Đà giáo công ty cõi cực lạc phương Tây.- Đức Phật thích Ca Mâu Ni giáo công ty cõi Sa Bà.- Đức Phật Dược sư giữ Ly giáo nhà cõi phương Đông.- Đức Thiên thủ, Thiên nhẫn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, cảm giác Quan rứa Âm ý trung nhân Tát.Kính lạy Hộ pháp thiện thần chư thiện nhân tình Tát, kính xin chư vị rủ lòng từ bỏ bi, độ trì độ trì mang lại con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tình thật (sớ trạng) bệnh minh, hội chứng giám cho con được tai qua nàn khỏi, điều lành rước đến, điều dữ tiêu tan, phát tài phát lộc phát tài, gia trung bạo gan khỏe, trên dưới thuận hòa an khang - thịnh vượng thịnh vượng.Chúng con bạn phàm trần tục tội tình còn nhiều. Cúi mong mỏi Phật, Thánh trường đoản cú bi đại xá cho nhỏ (và mang lại gia đình) được tai qua nàn khỏi, phần lớn sự xuất sắc lành, sở cầu may mắn nguyện tòng tâm.Giãi tấm lòng thành cúi xin triệu chứng giảm.Cẩn tấu.Bài Văn khấn Đức Ông ở miếu Hương (khấn trên ban Đức Ông)Nam tế bào A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn giả, Thập chén bát long thần, Già Lam Chân Tể.Hôm nay tại …………. Miếu Hương thị xã Mỹ Đức, tp Hà Nội, ngày ………… mon …………… năm ………..Tín chủ bé là: ……………………………………………………………………..Cùng gia quyến, ngụ tại: ………………………………………………………..Trước năng lượng điện Đức Ông, thực tình kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài. Chúng con kính tâu lên Ngài Tu Đạt Đa Tôn giả từ cảnh trời cao soi xét. Chúng bé kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể thống trị nội tự cùng các Thánh chúng trong cảnh chùa đây:Chúng con tín đồ trần trần ai phạm sai, trước điện Đức Ông sám hối ăn năn, kính xin Đức Ông mở lòng tế độ, che chắn chúng con làm ăn dễ dãi trong năm, tiêu trừ mắc bệnh tai ương, vui tận hưởng lộc tài may mắn. Cúi ước ao ngài chấp lễ, chấp bái, chấp kêu, chấp cầu.

Xem thêm: Văn Hóa Ẩm Thực Hà Lan - 11 Món Ăn Đỉnh Nhất Của Đất Nước Hà Lan

Giãi tấm lòng thành, cúi xin bệnh giám.Cẩn nguyện.Bài Văn khấn lễ Phật ở chùa Hương (khấn tại những bàn thờ Phật trong những chùa tại quần thể di tích lịch sử chùa Hương)Nam tế bào A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!Con lạy chín phương Trời, Mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.Cùng toàn thể gia đình thật tình trước Đại Hùng Bảo Điện, tại: ……………………………………….. Thắp nén trọng tâm hương, thành tâm kính lạy:Đức Phật ham mê Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, quan tiền Âm đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng.Đệ tử nhiều năm lâu kiếp,Nghiệp chướng nặng nề đam mê mê lầm lạc.Nay mang đến trước Phật đài,Thành tâm sám hối Thề kị điều dữNguyện thao tác lành,Ngừa trông ơn Phật,Quán Ấm Đại sỹ,Chư Thánh thánh thiện Tăng,Thiên Long chén bộ,Hộ pháp Thiên thần,Từ bi gia hộ.Cúi xin cảc vị phù hộ cho chúng bé và cả mái ấm gia đình tâm không phiền não, thân không căn bệnh tật, hàng ngày an vui thao tác làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo khô giòn thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.Đặng xin cứu giúp độ cho những bậc Tôn trưởng phụ vương mẹ, anh em, thân bởi quyến thuộc, cùng cả chúng sình những thành Phật đạo.Chúng bé lễ bạc đãi tâm thành, trước án kỉnh lễ, cúi xin được phù trợ độ trì.Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!

Bài viết liên quan