1. Nội dung
Giúp lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của cục Tài chủ yếu để giao hàng cho công tác quản lý của Doanh nghiệp, cơ quan Thuế, ban ngành Nhà nước và ship hàng nhu cầu của các tổ chức, cá thể có liên quan.Hệ thống báo cáo tài bao gồm bao gồm:Với đơn vị chức năng áp dụng chế độ kế toán theo TT200:Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DNBáo cáo kết quả hoạt động marketing Mẫu số B02 – DNBáo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DNBản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN

Với đơn vị chức năng áp dụng chế độ kế toán theo TT133:

Bảng cân đối tài khoản mẫu sốF01 – DNNBáo cáo thực trạng tài chính. MẫuB01a – DNN với B01b – DNNBáo cáo kết quả chuyển động kinh doanh MẫuB02 – DNNBáo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ MẫuB03-DNNThuyết minh báo cáo tài bao gồm MẫuB09-DNN

Với đơn vị chức năng áp dụng cơ chế kế toán theo QĐ48:

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh chủng loại số B02-DNNBáo cáo lưu chuyển tiền tệ MẫuB03-DNNBảng bằng phẳng tài khoản mẫu mã F01-DNN

Với đơn vị chức năng áp dụng chế độ kế toán theo TT24

Báo cáo tình hình tăng, sút vốn công ty sở hữ của HTX mẫu F02-HTXBáo cáo thu, chi chuyển động tín dụng nội cỗ Mẫu F03-HTXBáo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn ngân hàng Mẫu F04-HTX
2. Chỉ dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Lập report tài chính” được thực hiện trên ứng dụng như sau:


Lập báo cáo tài chính
Lập báo cáo tài chính theo TT 200
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, thừa nhận ThêmBáo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính trên misa

2. Lựa chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Lưu ý: Với tài liệu đa đưa ra nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, ví như tích lựa chọn Bù trừ nợ công của cùng đối tượng người tiêu dùng giữa các chi nhánh. Công tác sẽ tiến hành bù trừ nợ công của cùng 1 đối tượng (với Tài khoản cụ thể theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn báo cáo tài chính đề xuất lập:

Chương trình mang định tích chọn B01-DN Bảng phẳng phiu kế toán cùng không có thể chấp nhận được bỏ tích.Các report cònlại kế toán tài chính sẽ chắt lọc lập theo yêu cầu thực tế của solo vị.Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu thống trị của solo vị, kế toán tài chính chỉ được lựa chọn lập một trong những 2 báo cáo: B03-DN report lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) hoặc B03-DN-GT báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP con gián tiếp)

4. Dấn Đồng ý, lịch trình sẽ auto lấy tài liệu lên các report đã chọn:

Tab B01-DNBảng bằng vận kế toán.

Lưu ý:Trường phù hợp Bảng cân đối kế toán không cân, kế toán có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn chọn tính năng Kiểm tra trên tabB01-DN. Thao tác chi tiết xem phía dẫntại đây.

Tab B02-DNBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lưu ý:

Tab B03-DN/B03-DN-GTBáo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP loại gián tiếp).

Lưu ý:

5. Rất có thể xem cách thiết lập công thức lấy tài liệu lên báo cáo tài chính và tùy chỉnh cấu hình lại những công thức này bằng cách chọn chức năngThiết lập công thức.Chi máu cách tiến hành xem tại đây.6. Nhập bổ sung dữ liệu cho những cột ko được tùy chỉnh cấu hình công thức tính, sau đó nhấn Cất.7. Chọn tính năng In bên trên thanh dụng cụ để in luôn report tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước lịch trình sẽ auto lấy dữ liệu. Đối cùng với dữ liệu không hẳn liên năm, kế toán có thể nhập khẩu từ file excel, file xml hoặc từ bỏ nhập dữ liệu vào những cột này.

2. Trường hợp bao gồm phát sinh biến hóa chứng từ trong kỳ lập report tài chính, kế toán hoàn toàn có thể sử dụng tính năng Lấy lại dữ liệu trên thanh giải pháp để update lại dữ liệu tiên tiến nhất lên report tài chính.

3. Ngôi trường hợp ý muốn xoá các phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT) đã được lậpkèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng, tiếp nối chọn tính năng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường hòa hợp muốn bổ sung cập nhật thêm báo cáo tài chủ yếu cần in, kế toán nhận chọn chức năng Thêm phụ lục bên trên thanh công cụ.

5. Đối với doanh nghiệp đa chi nhánh, ví như lập report tài chủ yếu ở cung cấp Tổng công ty, thì công tác sẽ tổng phù hợp số liệu của riêng Tổng công ty và của tất cả các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập báo cáo tài bao gồm theo TT133
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, dấn ThêmBáo cáo tài chính trên thanh luật (hoặc dìm chuột phải chọn tính năng Báo cáo tài chính).

2. Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời hạn bất kỳ.

Lưu ý: Với tài liệu đa đưa ra nhánh, lúc lập BCTC của Tổng công ty, ví như tích chọn Bù trừ nợ công của cùng đối tượng người sử dụng giữa những chi nhánh. Chương trình sẽ thực hiện bù trừ nợ công của cùng 1 đối tượng (với Tài khoản chi tiết theo đối tượng) giữa những chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn report tài chính nên lập:

Chương trình ngầm định tích chọn report B01a-DNN báo cáo tình hình tài chính và nên nhập 1 trong những 2 chủng loại B01a-DNN hoặc B01b-DNN.Các report còn lại kế toán sẽ lựa chọn lập theo nhu cầu thực tế của đơn vị. Riêng biệt với Bảng cân đối tài khoản có thể tích chọn lựa thêm thông tin Hiển thị số dư 2 trên bảng CĐTK.Tùy theo điểm sáng và nhu cầu cai quản của đơn vị, kế toán chỉ được lựa chọn lập 1 trong các 2 báo cáo:B03-DNN report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP loại gián tiếp).

4. Thừa nhận Đồng ý, công tác sẽ auto lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

Tab B01a-DNN/B01b-DNNBáo cáo thực trạng tài chính.

Lưu ý:Trường hợpBáo cáo thực trạng tài chínhkhông cân, kế toán hoàn toàn có thể tìm nguyên ngân bằng cách nhấn chọn tác dụng Kiểm tra trên tab B01a-DNN/B01b-DNN. Thao tác cụ thể xem giải đáp tại đây.

Tab B02-DNN Báo cáo kết quả vận động kinh doanh.

Lưu ý:

Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP con gián tiếp).

Lưu ý:

Tab F01-DNNBảng phẳng phiu tài khoản.

5. Rất có thể xem cách tùy chỉnh cấu hình công thức lấy tài liệu lên báo cáo tài thiết yếu và tùy chỉnh cấu hình lại các công thức này bằng cách chọn tính năng Thiết lập công thức. Cụ thể cách thực hiện xem tại đây.6. Nhập bổ sung cập nhật dữ liệu cho các cột ko được tùy chỉnh thiết lập công thức tính, tiếp đến nhấn Cất.7. Chọn công dụng In bên trên thanh chế độ để in luôn report tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình sẽ auto lấy dữ liệu. Đối cùng với dữ liệu không phải liên năm, kế toán hoàn toàn có thể nhập khẩu từ tệp tin excel, tệp tin xml hoặc từ bỏ nhập tài liệu vào những cột này.

Xem thêm: Đổi Nền Xanh Cho Ảnh Thẻ Trắng 2022, Top 8 Ghép Phông Xanh Ảnh Thẻ 2022

2. Trường hợp bao gồm phát sinh biến hóa chứng từ vào kỳ lập report tài chính, kế toán rất có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu bên trên thanh qui định để update lại dữ liệu tiên tiến nhất lên report tài chính.

3. Trường hợp mong mỏi xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN)đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn lựa chọn vào tab tương ứng, tiếp nối chọn công dụng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường vừa lòng muốn bổ sung cập nhật thêm report tài chủ yếu cần in, kế toán thừa nhận chọn chức năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.

5. Đối với doanh nghiệp đa đưa ra nhánh, nếu lập report tài chủ yếu ở cung cấp Tổng công ty, thì công tác sẽ tổng vừa lòng số liệu của riêng biệt Tổng công ty và của toàn bộ các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập báo cáo tài chủ yếu theo QĐ48
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, dấn ThêmBáo cáo tài chính trên thanh luật (hoặc dìm chuột cần chọn tác dụng Báo cáo tài chính).

2. Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Lưu ý: Với dữ liệu đa đưa ra nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, nếu tích chọn Bù trừ nợ công của cùng đối tượng người dùng giữa các chi nhánh. Lịch trình sẽ triển khai bù trừ nợ công của cùng 1 đối tượng (với Tài khoản chi tiết theo đối tượng) giữa những chi nhánh phụ thuộc.

3. Chọn báo cáo tài chính yêu cầu lập:

Chương trình ngầm định tích chọn báo cáoB01-DNN Bảng bằng phẳng kế toánvà không được cho phép bỏ tích.Các báo cáo còn lại kế toán sẽ chắt lọc lập theo yêu cầu thực tế của đối chọi vị.Riêng vớiBảng cân đối tài khoảncó thể tích chọn lựa thêm thông tinHiển thị số dư 2 trên bảng CĐTK.Tùy theo điểm sáng và nhu cầu cai quản của đơn vị, kế toán tài chính chỉ được chọn lập một trong những 2 báo cáo:B03-DNN báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT report lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP loại gián tiếp).

4. Thừa nhận Đồng ý, chương trình sẽ auto lấy dữ liệu lên các report đã chọn:

Tab B01-DNN Bảng bằng vận kế toán.

Lưu ý:Trường phù hợp Bảng bằng vận kế toán không cân, kế toán có thể tìm nguyên ngân bằng cách nhấn chọn công dụng Kiểm tra trên tab B01-DNN. Thao tác cụ thể xem hướng dẫntại đây.

Tab B02-DNN Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.

Lưu ý: ngôi trường hợpBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhphát sinh các chứng từ kiểm soát và điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán tài chính sẽ thực hiện chức năngChọn nghiệp vụ cho những chứng từtrên tabB02-DNNđể xác minh lại nghiệp vụ cho các chứng tự đó. Thao tác cụ thể xem phía dẫntại đây.

Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP con gián tiếp).

Lưu ý:Để report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ lấy lên số liệu chủ yếu xác, kế toán đề nghị thực hiệnChọn lại vận động LCTT cho các chứng từ/Chọn nhiệm vụ và vận động LCTT cho những chứng từ, xem hướng dẫn đưa ra tiếttại đây.

Tab F01-DNNBảng cân đối tài khoản

5. Có thể xem cách tùy chỉnh cấu hình công thức lấy tài liệu lên report tài chính và tùy chỉnh lại các công thức này bằng phương pháp chọn tính năng Thiết lập công thức.Chi huyết cách triển khai xem tại đây.6. Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột ko được thiết lập cấu hình công thức tính, kế tiếp nhấn Cất.7. Chọn chức năng In trên thanh mức sử dụng để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình sẽ auto lấy dữ liệu. Đối cùng với dữ liệu không phải liên năm, kế toán có thể nhập khẩu từ tệp tin excel, tệp tin xml hoặc tự nhập dữ liệu vào các cột này.

2. Ngôi trường hợp tất cả phát sinh biến đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán rất có thể sử dụng công dụng Lấy lại dữ liệu trên thanh cơ chế để update lại dữ liệu tiên tiến nhất lên report tài chính.

3. Trường hợp ước ao xoá những phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN)đã được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng,sau kia chọn tác dụng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường hợp muốn bổ sung thêm báo cáo tài thiết yếu cần in, kế toán nhận chọn công dụng Thêm phụ lục bên trên thanh công cụ.

5. Đối với doanh nghiệp đa chi nhánh, nếu như lập report tài thiết yếu ở cấp cho Tổng công ty, thì công tác sẽ tổng hợp số liệu của riêng rẽ Tổng công ty và của tất cả các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập báo cáo tài chủ yếu theo TT 24
Xem gợi ý tại đây.

Lập Thuyết minh report tài chính
Vào phân hệ Tổng hợp ab Lập BCTC, chọn chức năng ThêmThuyết minh report tài chính.Chọn kỳ báo cáo, tiếp đến nhấn Đồng ý.

Nhấn Cất nhằm lưu báo cáo đã lập.

3. Lưu lại ý
1. Tham khảo các lý do dẫn mang đến số liệu bị lệch hoặc không lên số liệu bên trên các report tài chính:

2. Đối với dữ liệu liên năm, những cột Số đầu năm/Năm trước/Số dư đầu năm/Lũy kế từ trên đầu năm sẽ tiến hành hệ thống tự động hóa lấy dữ liệu. Còn với dữ liệu chưa hẳn liên năm, kế toán có thể nhập khẩu từ file excel, tệp tin xml hoặc từ bỏ nhập tài liệu vào các cột này.3. Đối với công ty đa bỏ ra nhánh, khi thực hiện lập report tài thiết yếu ở cấp cho Tổng công ty, khối hệ thống sẽ tổng thích hợp số liệu của riêng biệt tổng công ty và của tất cả các trụ sở hạch toán phụ thuộc.