1. Định nghĩa hàm Date, hàm tháng ngày trong Excel

Hàm DATE được tích phù hợp sẵn trên Excel có thể chấp nhận được người cần sử dụng tạo một ngày với khá đầy đủ các thành phần năm, tháng cùng ngày. Đặc biệt hàm DATE cực kì hữu ích trong trường hợp cung ứng ngày có tác dụng đầu vào cho các hàm khác ví như hàm SUMIFS tuyệt hàm COUNTIFS, vì fan dùng hoàn toàn có thể dễ dàng tập hợp các giá trị năm, tháng cùng ngày xuất phát điểm từ 1 ô tham chiếu hoặc hiệu quả công thức.

Bạn đang xem: Ghép ngày tháng năm trong excel


*

Hàm DATE là 1 trong những trong các hàm ngày tháng được sử dụng nhiều giữa những bài toán tương quan tới Excel, ngoại trừ DATE thì hàm ngày tháng trong Excel còn tồn tại TODAY, DAY. Bài viết này, Taimienphi đang đi chi tiết về hàm DATE

Mục đích

Tạo những ngày vừa lòng lệ từ bỏ năm, tháng với ngày.

Giá trị trả về

Trả về hiệu quả là cực hiếm số của một ngày cụ thể trong Excel.

Cú pháp

= DATE (năm, tháng, ngày)

Các tham sốNăm - Năm sử dụng khi chế tạo ra ngày.Tháng - mon để sử dụng khi tạo ra ngày.Ngày - Ngày để thực hiện khi tạo ngày.

Lưu ý- Hàm DATE trong Excel trả về hiệu quả là cực hiếm số của một ngày rứa thể. Định dạng hiệu quả một ngày nhằm hiển thị là 1 trong những ngày (gồm năm, tháng, ngày).- nếu năm nằm trong vòng giữa 0 và 1900, Excel đã thêm 1900 vào năm.- Tháng có thể lớn rộng 12 và nhỏ tuổi hơn 0. Trường hợp tháng lớn hơn 12, Excel đang thêm tháng vào tháng trước tiên trong năm. Trường hợp tháng bé dại hơn hoặc bởi 0, Excel vẫn trừ đi giá chỉ trị hoàn hảo của mon cộng thêm 1 (ví dụ ABS (tháng) + 1) tính từ tháng trước tiên của năm.- Ngày rất có thể tương đối hoặc tuyệt đối. Nếu như ngày to hơn các ngày trong thời điểm tháng cụ thể, Excel đang thêm ngày vào ngày đầu tiên của mon được chỉ định. Giả dụ ngày bé dại hơn hoặc bằng 0, Excel vẫn trừ giá bán trị tuyệt đối của ngày cùng cộng thêm một (ví dụ ABS (ngày) + 1) tính tự ngày đầu tiên của mon được chỉ định.

2. Một số ví dụ về hàm Date

- lấy ví dụ 1: Đánh vệt ngày khủng hơn


*

Công thức chung:

=A1>DATE(year,month,day)

Giải thích:

=B4>DATE(2015,8,1)

Ý nghĩa công thức:

So sánh to hơn hoặc bằng:

=B4>=DATE(2015,8,1)

Sử dụng một ô khác để gia công đầu vào:

Không cần mã hóa tháng ngày vào rule. Để tạo nên một rule can dự linh hoạt hơn, áp dụng một ô khác làm thay đổi trong công thức. Ví dụ, nếu như muốn sử dụng ô C2 có tác dụng ô đầu vào, đặt tên mang lại ô C2 "input", nhập ngày và áp dụng công thức này:

=B4>input

Sau đó chuyển đổi ngày vào ô C2 thành ngẫu nhiên thứ gì bạn có nhu cầu và rule định hình có đk sẽ ý kiến ngay lập tức.

- lấy ví dụ 2: rước ngày sau cuối của tháng


*

Công thức chung:

=EOMONTH(date,0)

Giải thích:

Cách dễ nhất để tính ngày sau cùng của tháng là thực hiện hàm EOMONTH.

Trong ví dụ trên, công thức trong ô B5 là:

=EOMONTH(B5,0)

Ý nghĩa công thức:

Đối số thứ 2 (tháng) của hàm EOMONTH được cho phép bạn rước được ngày cuối cùng trong số đông tháng tiếp theo sau hoặc hồi tháng trước. Khi bạn sử dụng số 0 trong vô số nhiều tháng, EOMONTH vẫn trả lại tác dụng vào ngày sau cuối trong tháng đó.

Để lấy ngày cuối cùng của mon trước, sử dụng công thức:

=EOMONTH(date,-1)

Để đem ngày sau cuối của tháng tiếp theo, thực hiện công thức:

=EOMONTH(date,1)

Giải pháp thay thế sửa chữa thông minh:

Nếu bạn là người thích xây dựng những công thức thông minh nhằm phân loại, bạn có thể sử dụng hàm DATE vào Excel để đưa ngày ở đầu cuối của tháng:

=DATE(YEAR(date),MONTH(date)+1,0)

Thủ thuật với phương pháp này là cung cấp số 0 làm đối số ngày. Lúc bạn hỗ trợ số 0 làm đối số ngày vào hàm DATE, hàm date sẽ quay trở về ngày trước tiên của mon trước cho tới ngày ở đầu cuối của mon đó. Do vậy, bằng cách cộng thêm một vào đối số tháng, và thực hiện 0 mang đến đối số ngày, hàm DATE cuộn lại mang đến ngày cuối cùng của tháng "ban đầu".

- ví dụ 3: thoa đen các ngày gồm cùng tháng với năm


*

Công thức chung:

=TEXT(A1,"myyyy")=TEXT(date,"myyyy")

Giải thích:

Nếu muốn sử dụng format có điều kiện để đánh dấu các ngày cùng tháng thuộc năm với nhau, chúng ta có thể sử dụng công thức đơn giản và dễ dàng dựa bên trên hàm TEXT.

=TEXT(B4,"myyyy")=TEXT(DATE(2015,6,1),"myyyy")

Sau khi lưu rule, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ các ngày cùng tháng 6 năm 2015 được tiến công dấu.

Ý nghĩa công thức:

Sử dụng những ô khác mang đến đầu vào:

Bạn không đề nghị mã hoá một ngày vào rule. Để tạo ra rule linh hoạt hơn, bạn có thể sử dụng các ô khác làm cho biến. Ví dụ, nếu như khách hàng đặt tên mang lại ô E2 là "date", bạn cũng có thể viết lại bí quyết như sau:

=TEXT(B4,"myyyy")=TEXT(date,"myyyy")

Và bất cứ bao giờ bạn chuyển đổi ngày vào E2, rule định hình có đk sẽ update ngay lập tức. Điều này dễ dàng hóa phương pháp và giúp cho bạn đọc dễ hơn.


- lấy ví dụ 4: Tính tổng mức theo ngày


*

Công thức chung:

=SUMIFS(amount,start_date,">"&A1,end_date,"

Giải thích:

Để tính tổng các giá trị thân 2 ngày, bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS. Trong lấy ví dụ như trên, ô H5 sử dụng công thức này:

=SUMIFS(amount,date,">"&H5,date,"

Ý nghĩa của công thức

Hàm SUMIFS cung cấp toán tử xúc tích (logical operator) của Excel (tức là "=", ">", "> =",...) cùng nhiều tiêu chí khác.

Để ghép khớp ngày giữa hai giá bán trị, họ phải áp dụng hai tiêu chí. SUMIF yêu cầu mỗi tiêu chuẩn phải được nhập bên dưới dạng một vùng tiêu chuẩn:

">"&H5,date // criteria 1

"

Lưu ý rằng phải bao hàm các toán tử logic trong ngoặc kép ("") tiếp đến nối ghép những tham chiếu ô sử dụng dấu cùng (&).

Cần chú trọng khi thực hiện dấu lớn hơn hoặc bởi ("> =") và ít hơn hoặc bằng ("

- ví dụ 5: Tính số ngày vào năm


Công thức chung:

=date-DATE(YEAR(date),1,0)

Giải thích:

Nếu ao ước tính số ngày xuất phát từ 1 định dạng ngày rõ ràng (tức là ngày thứ bao nhiêu trong năm), chúng ta có thể sử dụng bí quyết sử dụng phối hợp các hàm DATE cùng YEAR.

=B4-DATE(YEAR(B4),1,0)

Ý nghĩa của công thức:

Công thức này tận dụng ưu thế đó là thực tế ngày mon chỉ là những số liên tiếp trong Excel. Nó xác minh ngày sau cuối của năm kia và trừ đi tác dụng ngày thuở đầu trong ô B4. Hiệu quả trả lại là ngày thứ từng nào trong năm.

Lưu ý đối số ngày trong hàm DATE được hỗ trợ bằng 0. Hàm DATE còn có chức năng là rất có thể xử lý các giá trị DAY nằm ngoại trừ phạm vi với điều chỉnh kết quả phù hợp.

Tính số ngày mang đến ngày hiện tại trong năm

Để kiểm soát và điều chỉnh công thức trả lại hiệu quả tính số ngày tính từ lúc ngày lắp thêm n những năm cho ngày hiện tại, chỉ việc sử dụng hàm TODAY:

=TODAY()-DATE(YEAR(TODAY()),1,0)

- ví dụ 6: biến hóa định dạng dd/mm/yy (ngày/tháng/năm) thành mm/dd/yy (tháng/ngày/năm)


Công thức chung:

=DATE(RIGHT(A1,2)+2000,MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

Giải thích:

Để chuyển đổi định dạng tháng ngày từ định hình dd/mm/yy (ngày/tháng/năm) quý phái mm/dd/yy (tháng/ngày/năm), bạn có thể sử dụng công thức dựa vào hàm DATE. Trong lấy ví dụ như trên, cách làm trong ô C5 là:

=DATE(RIGHT(B5,2)+2000,MID(B5,4,2),LEFT(B5,2))

Ý nghĩa của công thức:

Giá trị cốt yếu của công thức này là hàm DATE, được thực hiện để ghép một quý giá ngày phù hợp trên Excel. Hàm DATE yêu ước giá trị năm, tháng cùng ngày hợp lệ, vày vậy chúng được đối chiếu cú pháp tự chuỗi văn bản thuở đầu như sau:

Giá trị năm được trích bằng hàm RIGHT:

RIGHT(B5,2)+2000

Hàm RIGHT nhận được không ít nhất 2 cam kết tự từ quý giá gốc. Số 2000 được thêm vào tác dụng để tạo nên năm phù hợp lệ. Số này có tác dụng đối số thời gian trên hàm DATE.

Giá trị tháng được trích bằng:

MID (B5,4,2)

MID mang 4-5 ký kết tự. Công dụng được chuyển vào hàm DATE có tác dụng đối số tháng.

Giá trị ngày được trích bằng:

LEFT (B5,2)

LEFT mang 2 ký kết tự sau cùng của quý hiếm văn bản gốc, chuyển vào hàm DATE có tác dụng đối số ngày.

Ba giá trị được trích ở trên được đưa vào hàm DATE như sau:

= DATE (2016, "02", "29")

Mặc mặc dù tháng với ngày được cung ứng dưới dạng văn bản, hàm DATE sẽ tự động chuyển đảo qua số và trả về công dụng ngày hợp lệ.

Lưu ý: quý giá năm năm 2016 đã được tự động hóa chuyển biến đổi số khi thêm 2000 vào.

Thêm sự việc về vệt cách:

Nếu giá trị văn phiên bản gốc ban đầu chứa thêm dấu bí quyết ở đầu hoặc cuối, chúng ta có thể sử dụng thêm hàm TRIM để xóa:

=DATE(RIGHT(TRIM(A1),2)+2000,MID(TRIM(A1),4,2),LEFT(TRIM(A1),2))

- lấy ví dụ như 7: Tạo 1 loạt ngày kiểu như nhau, chỉ khác năm


Công thức chung:

=DATE(YEAR(date)+1,MONTH(date),DAY(date))

Giải thích:


Nếu đề xuất tạo một loạt ngày tháng như là nhau, tất cả số năm tăng dần, chúng ta có thể sử dụng công thức có các hàm DAY, MONTH, YEAR, và DATE.

Ý nghĩa công thức:

Trong lấy một ví dụ trên, ngày vào ô B6 là ngày bắt đầu và cách làm trong ô B7 là:

= DATE (YEAR (B6) + 1, MONTH (B6), DAY (B6))

Để xử lý công thức này, Excel đang trích quý giá năm, tháng và ngày từ ngày bắt đầu trong ô B6, sau đó cộng thêm một vào quý giá năm. Tiếp theo, ngày tiếp nối được lặp lại bằng phương pháp sử dụng DATE, áp dụng cùng một ngày với tháng, với và công thêm 1 vào năm.

= DATE (YEAR (B6) + 1, MONTH (B6), DAY (B6))

= DATE (2010 + 1,1,15)

= DATE (2011,1,15)

Sau khi nhập cách làm đầu tiên, bạn cũng có thể sao chép cách làm xuống các ô tiếp theo. Mỗi bí quyết tiếp theo tạo thành một format ngày mới gồm số năm tăng dần.

Bạn rất có thể dễ dàng thiết lập công thức này giả dụ cần. Ví dụ: nếu muốn tạo một loạt ngày mà mỗi ngày là ngày thứ nhất của một năm mới, chúng ta có thể sử dụng cách làm dưới đây:

=DATE(YEAR(date)+1,1,1)

- lấy ví dụ như 8: Tạo hàng loạt ngày và năm như là nhau, chỉ không giống tháng


Công thức chung:

=DATE(YEAR(date),MONTH(date)+1,DAY(date))

Giải thích:

Nếu mong tạo một loạt ngày bao gồm công thức tăng dần những tháng, dẫu vậy ngày và năm giống nhau chúng ta cũng có thể sử dụng những hàm DAY, MONTH, YEAR cùng DATE.

Ý nghĩa công thức:

Trong lấy ví dụ như trên, format ngày trong ô B6 là ngày ban đầu và công thức thực hiện trong ô B7 là:

=DATE(YEAR(B6),MONTH(B6)+1,DAY(B6))

Để giải quyết công thức này, Excel vẫn trích cực hiếm năm, tháng với ngày từ bỏ ngày bắt đầu trong ô B6, tiếp đến cộng thêm một vào quý giá tháng. Tiếp theo, ngày tiếp đến được lặp lại bằng cách sử dụng DATE, sử dụng cùng một ngày cùng năm, với và cộng thêm 1 vào quý giá tháng.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Cảnh Buồn Tâm Trạng Buồn & Ảnh Buồn Miễn Phí, Những Hình Ảnh Phong Cảnh Buồn Cực Đẹp

=DATE(YEAR(B6),MONTH(B6)+1,DAY(B6))

=DATE(2010,1+1,15)

=DATE(2010,2,15)

Sau lúc nhập cách làm đầu tiên, chúng ta cũng có thể sao chép bí quyết ở những ô tiếp theo. Mỗi công thức tiếp theo tạo thành một định hình ngày mới có giá trị tháng tăng dần.

Nếu cần tạo hàng loạt ngày mà hằng ngày là ngày sau cuối của tháng bạn có thể sử dụng hàm EODATE dưới đây:

= EOMONTH (B6,1)

- lấy một ví dụ 9: Tính tổng theo năm


Công thức chung:

=SUMIFS(sum_range,date,">="&DATE(year),date,"

Giải thích:

Nếu muốn tính tổng theo năm, chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIFS với 2 tiêu chí.

Trong lấy một ví dụ trên, phương pháp trong ô C6 là:

=SUMIFS(amount,date,">="&DATE(G6,1,1),date,"

Kết trái là tổng cộng tiền trong năm 2011. Bạn có thể sao chép công thức để tính tổng số chi phí cho năm 2012 và 2013.

Ý nghĩa công thức:

Đối số trước tiên của SUMIFs là phạm vi tổng ("sum_range"), và các tiêu chí được cung cấp dưới dạng một hoặc nhiều cặp vùng tiêu chuẩn.

Trong lấy ví dụ như này, phạm vi tổng là một trong những vùng có tên gọi "amount" (E3:E2931), và các tiêu chí được cung cấp theo nhị cặp, cả hai đều áp dụng một vùng mang tên gọi là "date" (B3: B2931).

Trong mỗi trường hợp, hàm DATE được sử dụng trong các tiêu chuẩn để tạo 2 định dạng ngày hòa hợp lệ, cả hai đều sử dụng cùng một năm:

1. Ngày đầu tiên của năm 2011

2. Ngày ở đầu cuối của năm 2011

Những ngày này mở ra trong cách làm dưới đây:

date, "

Kết quả phương pháp trả về là tổng thể tiền toàn bộ các khoản chỉ những năm 2011.

Vì đang sử dụng một tham chiếu ô để cung cấp tác dụng cho một năm, các bạn cùng rất có thể sao chép công thức để tính tổng giá trị cho các năm 2012 cùng 2013.

- lấy một ví dụ 10: Tính tổng các ngày không giống nhau


Công thức chung:

=SUMIF(range,">"&DATE(year,month,day),sum_range)

Giải thích:

Để tính tổng giá chỉ trị những ngày khác nhau, bạn cũng có thể sử dụng hàm SUMIF.

Trong ví dị trên, bí quyết trong ô H5 là:

=SUMIF(date,">"&DATE(2015,10,1),amount)


Ý nghĩa công thức:

Hàm SUMIF cung cấp toán tử súc tích của Excel (tức là "=", ">", "> =", ...), bởi đó bạn cũng có thể sử dụng hàm theo nhu cầu của mình.

">"&DATE(2015,10,1)

Hàm DATE là một giải pháp bình yên để sản xuất ngày mang đến các tiêu chuẩn vì nó loại bỏ các vấn đề liên quan mang đến các tùy chỉnh ngày giờ đồng hồ theo khu vực vực.

Lưu ý rằng phải bao gồm các toán tử xúc tích và ngắn gọn trong ngoặc kép ("") tiếp nối nối ghép các tham chiếu ô sử dụng dấu cùng (&).

Ngày là tham chiếu ô

Nếu bạn có nhu cầu hiển thị ngày trên bảng tính để hoàn toàn có thể dễ dàng cầm đổi, bạn thực hiện công thức này:

=SUMIF(date,">"&A1,amount)

Trong đó A1 là tham chiếu đến ô bao gồm chứa ngày hợp lệ.

Hàm SUMIFS cầm thế:

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIFS. Hàm SUMIFS có thể xử lý những tiêu chí, cùng thứ tự của các đối số không giống với SUMIF. Phương pháp hàm SUMIFS tương tự là:

=SUMIFS(amount, date,">"&DATE(2015,10,1))

Lưu ý rằng phạm vi tổng hợp luôn luôn đứng trước tiên trong hàm SUMIFS.

- lấy ví dụ 11: đổi khác văn bản thành ngày


Công thức chung:

=DATE(LEFT(text,4),MID(text,5,2),RIGHT(text,2))

Giải thích:

Để biến đổi văn phiên bản ở định hình ngày không cân xứng thành format ngày phù hợp trên Excel, bạn cũng có thể phân tích cú pháp văn phiên bản và ghép thành một ngày phù hợp với công thức dựa trên một vài hàm như: DATE, LEFT, MID cùng hàm RIGHT.

Lưu ý: Trước khi chúng ta sử dụng công thức, tham khảo một trong những cách khác bên dưới để soát sổ Excel phát hiện tại ra những văn phiên bản và ngày không tồn tại công thức.

Trong lấy ví dụ được trên, cách làm trong ô C6 là:

=DATE(LEFT(B6,4),MID(B6,5,2),RIGHT(B6,2))

Công thức này trích các giá trị năm, tháng với ngày bóc tách biệt, và áp dụng hàm DATE để tập thích hợp cvào ngày 24 /10/2000.

Background

Khi đang làm việc với tài liệu từ một khối hệ thống khác, chúng ta có thể chạy vào các giá trị văn bản đại diện cho các ngày, nhưng không được hiểu là ngày tháng trong Excel. Ví dụ, chúng ta có thể có những giá trị văn bản như dưới đây:


Excel vẫn không nhận ra các giá trị văn bản này là định đạng ngày, vày đó, để tạo nên một ngày hợp lệ, bạn phải phân tích cú pháp văn bản thành các thành phần (năm, tháng, ngày) và sử dụng những thành phần này để chế tác một ngày bằng hàm DATE.

Ý nghĩa công thức:

Hàm DATE đem 3 đối số: năm, tháng cùng ngày. Hàm LEFT trích 4 ký kết tự sót lại và cung cấp làm đối số năm mang lại hàm DATE. Hàm MID trích 5-6 ký tự và lấy các ký từ này là đối số tháng, ngày mang đến hàm DATE, với hàm RIGHT trích 2 cam kết tự bên nên và hỗ trợ đối số ngày mang lại hàm DATE. Công dụng cuối cùng là một trong những định dạng ngày thích hợp lệ trên Excel, rất có thể được format bằng bất kỳ định dạng như thế nào mà chúng ta muốn.

Ví dụ khác:

Trong hàng số 8, format ngày là dd.mm.yyyy (ngày. Tháng. Năm) ko được Excel công nhận, và cách làm trong C8 là:

=DATE(RIGHT(B8,4),MID(B8,4,2),LEFT(B8,2))

Thêm số 0 để thay đổi định dạng văn bản thành format ngày:

Trong một số trường hợp bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả định dạng văn bạn dạng mà Excel sẽ nhận ra. Trong trường phù hợp nàu chúng ta có thể buộc Excel biến hóa các giá trị văn bản thành format ngày tháng bằng cách thêm số 0 vào giá trị. Khi bạn thêm số 0, Excel sẽ cố gắng buộc những giá trị văn bản thành các con số.

Để đổi khác định dạng văn bạn dạng thành định hình ngày bằng phương pháp thêm số 0, bạn áp dụng Paste Special:Bước 1: Thêm số 0 vào ô không thực hiện và xào nấu vào clipboard.Bước 2: chọn ngày bị lỗi.Bước 3: lựa chọn Paste Special =>Values =>Add .

Để đổi khác các ngày bằng cách thêm số 0 bằng cách sử dụng công thức:=A1+0

Trong kia A1 bao gồm chứa định dạng ngày chưa phù hợp lệ.

Chuyển thay đổi Text thành Column:

Một giải pháp khác nhằm Excel nhận thấy định dạng tháng ngày là thực hiện text thành các tính năng column:Chọn cột ngày tháng, tiếp nối thử Data => Text khổng lồ columns => Fixed => Finish.Đôi khi chúng ta có thể sử dụng chiến thuật này để sửa hầu hết thứ cùng một lúc.

- ví dụ như 12: xác thực giá trị thích hợp lệ giữa những ngày


Công thức chung:

=AND(A1>=date1),A1

Giải thích:

Lưu ý: Excel được tích hợp một vài quy tắc chứng thực dữ liệu đúng theo lệ mang đến định dạng ngày tháng.Để được cho phép người dùng chỉ nhập đối số ngày giữa hai ngày, chúng ta có thể xác nhận tài liệu bằng một công thức thiết lập dựa trên hàm AND.Trong ví dụ như trên, việc xác thực dữ liệu được áp dụng cho C5: C9 là:=AND(C5>=DATE(2016,6,1),C5

Ý nghĩa công thức:

Các quy tắc xác thực dữ liệu được kích hoạt khi người tiêu dùng thêm hoặc đổi khác giá trị vào ô.

Nếu cả hai điều kiện là TRUE, hàm và trả về hiệu quả TRUE cùng đầu vào xác nhận hợp lệ. Nếu một trong hai đk là FALSE, và kết quả trả về FALSE với đầu vào tài liệu không thành công.

Lưu ý: các tham chiếu ô trong những công thức xác thực dữ liệu tương quan đến ô phía trên bên trái vào vùng được lựa chọn khi xác định quy tắc xác nhận, trong trường hòa hợp này là C5.

- lấy ví dụ 13: Thêm năm vào ngày


Công thức chung:

=DATE(YEAR(date)+years,MONTH(date),DAY(date))

Giải thích:

Để thêm năm cho ngày cụ thể, chúng ta cũng có thể sử dụng công thức dựa trên hàm DATE kết hợp với các hàm YEAR, MONTH, DAY.Trong ví dụ trên, phương pháp trong ô D5 là:=DATE(YEAR(B5)+C5,MONTH(B5),DAY(B5))

Ý nghĩa công thức:

Làm vấn đề từ vào ra ngoài, các hàm YEAR, MONTH, DAY trích các thành phần ngày tương ứng:=YEAR(B5) // 1960=MONTH(B5) // 3=DAY(B5) // 8

Xét về mặt bề ngoài hàm DATE chỉ đơn giản dễ dàng gộp những giá trị của yếu tắc thành một định hình ngày Excel đúng theo lệ. Để thêm năm cho một ngày cụ thể, bạn chỉ cần thêm quý giá trong C5 vào thành phần năm kia khi gộp:=DATE(YEAR(B5)+C5,MONTH(B5),DAY(B5))

Công thức có dạng như sau:=DATE(1960+10,3,8)=DATE(1970,3,8)=8-Mar-1970

Cách tạo nên header vào ExcelCách đếm số từ trong Excel, trong ô, hàng, cột Trong Excel, hàm DATE chất nhận được người sử dụng tạo một ngày với đầy đủ các yếu tắc năm, tháng với ngày. Để sử dụng hàm Date trong Excel, chúng ta cùng Taimienphi.vn tò mò cú pháp, cấu trúc của hàm Date này trong nội dung bài viết dưới đây. phương pháp tính tuổi trong Excel biện pháp xoay khung giấy trong Excel Hàm lấy 4 ký tự phía trái trong Excel Hàm LOWER vào Excel, cú pháp và giải pháp sử dụng cách tính ngày mon năm vào Excel giải pháp lập hóa đối kháng tính tiền năng lượng điện trong Excel

Video liên quan


Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Cách ghép 3 cột tháng ngày năm trong Excel
Mẹo HayCách